Fördelar med elbussar

Fördelar med elbussar

Genom åren har det gjorts ett antal olika tester med att använda elbussar i stället för diesel- eller etanolbussar i kollektivtrafiken. Detta för att testa och utvärdera en ny miljöanpassad teknik med olika lösningar som kan öka kollektivtrafikens attraktionskraft.

De renodlade elbussarna avger inga som helst avgaser och är betydligt tystare och energieffektivare än ordinarie dieselbussar. Drivs de dessutom av förnybar el ger de mycket låg klimatpåverkan.

Förutom laddning via elnätet vid snabbladdningsstationer vid hållplatserna laddas dessa även av den bromsenergi som uppstår när bussarna motorbromsar. Detta för att dra nytta av all energi som går.

För att kunna utföra en effektiv snabbladdning vid utvalda busshållplatser krävs optimal utrustning. Det krävs effektiva och väl anpassade nätstationer för att lyckas leverera stabil elektricitet, för att göra laddningen så snabb som möjligt. En viktig aktör i sammanhanget är KL Industri, som är Nordens ledande leverantör av nätstationer och har god erfarenhet av att producera och installera nätstationer för just snabbladdning av eldrivna bussar. De erbjuder plåt- och betongstationer som är väl designade för att passa in i kringliggande miljö.