Hitta det bästa kattpensionatet

Om du letar efter en pålitlig och omsorgsfull plats för din älskade katt när du inte kan ta hand om den själv, finns det en del saker att tänka på. Kattpensionatet ska erbjuda en bekväm och trygg miljö där din katt kan få den omsorg och uppmärksamhet den förtjänar när du är bortrest eller av andra anledningar inte kan vara där för den. Läs vidare för att se vad du bör hålla utkik efter när du letar efter ett kattpensionat och vad du ska förvänta dig när du lämnar din katt i dess händer.

Kärleksfull omvårdnad

Ett kattpensionat ska vara en plats där kärleken till katter står i fokus. Dina pälsklädda vän ska bli omhändertagen av erfaren och omtänksam personal som förstår kattens behov och personlighet. Personalen på kattpensionatet ska se till att din katt får all den kärlek, uppmärksamhet och lek den behöver för att trivas under sin vistelse.

Trygg och stimulerande miljö

Ett bra kattpensionat ska vara utformat för att ge en trygg och stimulerande miljö för katterna. Det bör finnas rymliga och mysiga inhägnade utrymmen där din katt kan röra sig fritt och utforska. Det bör också finnas gott om leksaker och klätterställningar för att hålla katten sysselsatt och nöjd. Dessutom ska möjlighet till lugn och ro för katter som föredrar det också finnas.

Individuell vård

Varje katt har sina unika behov och preferenser. När du väljer kattpensionat ska du vara säker på att din katt får individuell vård och uppmärksamhet. Personalen ska kunna anpassa matvanor, medicinering och aktiviteter efter din katts behov för att säkerställa dess välbefinnande.

Veterinärvård

Ett ansvarsfullt kattpensionat har ofta ett nära samarbete med veterinärer för att kunna tillhandahålla professionell vård vid behov. Om din katt skulle behöva någon form av medicinsk behandling, eller om det uppstår hälsoproblem under vistelsen, ska personalen kunna ta snabba åtgärder och se till att din katt får bästa möjliga vård.

Bokning och information

Innan du bokar din katts vistelse på ett kattpensionat är det viktigt att du kontrollerar att din katt är vaccinerad och frisk. De flesta kattpensionat kräver att katten är vaccinerad mot kattsnuva och kattpest samt att avmaskning är utförd. Detta för att säkerställa att alla katter på pensionatet hålls friska.

Priser varierar mellan olika kattpensionat, och det är bra att jämföra kostnader och tjänster innan du fattar ditt beslut. Se till att du bokar i god tid, särskilt under semestertider och högsäsonger.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis ska ett kattpensionat erbjuda en trygg, kärleksfull och stimulerande miljö för din katt när du inte kan vara där själv. Genom omsorgsfull och individuell vård kan du vara säker på att din katt kommer att trivas under sin vistelse. Innan du bokar, kontrollera vilka vaccinationskrav och eventuella medicinska förutsättningar som gäller för att säkerställa att din katt är redo för en underbar upplevelse på kattpensionatet.

Fördelar med elbussar

Genom åren har det gjorts ett antal olika tester med att använda elbussar i stället för diesel- eller etanolbussar i kollektivtrafiken. Detta för att testa och utvärdera en ny miljöanpassad teknik med olika lösningar som kan öka kollektivtrafikens attraktionskraft.

De renodlade elbussarna avger inga som helst avgaser och är betydligt tystare och energieffektivare än ordinarie dieselbussar. Drivs de dessutom av förnybar el ger de mycket låg klimatpåverkan.

Förutom laddning via elnätet vid snabbladdningsstationer vid hållplatserna laddas dessa även av den bromsenergi som uppstår när bussarna motorbromsar. Detta för att dra nytta av all energi som går.

För att kunna utföra en effektiv snabbladdning vid utvalda busshållplatser krävs optimal utrustning. Det krävs effektiva och väl anpassade nätstationer för att lyckas leverera stabil elektricitet, för att göra laddningen så snabb som möjligt. En viktig aktör i sammanhanget är KL Industri, som är Nordens ledande leverantör av nätstationer och har god erfarenhet av att producera och installera nätstationer för just snabbladdning av eldrivna bussar. De erbjuder plåt- och betongstationer som är väl designade för att passa in i kringliggande miljö.

Bilfirmor för köp och sälj av begagnade bilar

När det gäller att köpa eller sälja en begagnad bil finns det många alternativ att välja bland. Dels kan du satsa på att sälja din bil provat eller att köpa en begagnad bil direkt från en privatperson. Det finns dock vissa risker med att både köpa och sälja sin bil privat. I de flesta fall rekommenderas att gå via en av alla bilfirmor när det gäller bilaffärer.

Att genomföra din bilaffär via en etablerad bilfirma kan göra att du känner dig mycket tryggare och att du slipper problem i framtiden.

Vid köp av bil innefattas du av konsumentköplagen och många bilfirmor väljer att varudeklarera de bilar de har till försäljning, så att du kan dokumenterat vilka fel och brister det eventuellt finns på bilen. Dessutom brukar bilarna vara noggrant kontrollerade och genomgångna, vilket bidrar till en större trygghet.

Även vid försäljning av bil kan det vara lugnare och tryggare att göra det via en bilhandlare. Du slipper råka ut för arga privatpersoner som återkommer med klagomål om de inte är riktigt nöjda med sitt bilköp. Det är dessutom mindre risk för att bli lurad även vid försäljning när det gäller både prissättning och betalning.

Se bara till att vända dig till en seriös bilhandlare med gott rykte, så kommer du vara mycket nöjd med din bilförsäljning eller ditt bilköp!

Fördelar med solel

Alltfler börjar att producera sin egen el genom att placera solceller på taket, fasaden eller på sin mark. Den el som du producerar via dina solceller kallas för solel.

Solel medför en hel del fördelar. Solen är en förnybar energikälla och kommer inte att ta slut inom överskådlig tid. Solelen ger heller inge utsläpp under produktionen. Till skillnad mot exempelvis kol, olja och naturgas avger den alltså inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön. Med egen elproduktion får du mer kontroll över elpriset och du blir då mindre beroende av elprisets svängningar. Om du producerar överskottsel kan du dessutom sälja detta till elbolag och få tillbaka en del pengar för din investering. En annan stor fördel är också att solcellerna i princip är underhållsfria.

Ska vi se på vilka nackdelar det finns handlar det egentligen enbart om produktionen av själva solpanelerna samt transporten av dem. Tillverkningen av dem är ganska energikrävande och under transporten blir de i de flesta fall en del koldioxidutsläpp.

Tvätta tak från mossa och påväxt

Har du upptäckt att du har mer mossa och påväxt på ditt tegeltak jämfört med vad du brukar ha? Milda och fuktiga vintrar gör så att mossa, alger och annan påväxt frodas mer än vanligt. De fortsätter faktiskt att växa ända ner till 0-gradig temperatur.

Ju fuktigare underlag desto mer påväxt och påväxten fäster lättare på grova och porösa ytor som exempelvis tegel- eller betongpannor. Påväxten binder fukt och nöter på materialet och på vintern kan fukten till och med orsaka frostsprängning på taket. För att taket inte ska ta skada är det alltså viktigt att rengöra taket med jämna mellanrum!

Att tvätta tak behöver inte heller vara speciellt krävande och många fastighetsägare kan förlänga takets livslängd genom enkel rengöring av taket, till en inte alltför hög kostnad. Se därför till att ha uppsikt över taket med jämna mellanrum och se till att det inte samlas för mycket löv och barr eller att det börjar växa mossa. Du kommer långt i ditt underhåll genom att sopa bort skräp som samlats på taket för att undvika att det bildas vattensamlingar som kan ge upphov till fukt och läckage.

När det gäller alger, mossa och påväxt ska du vara speciellt noggrann. De nöter på taket genom att utsöndra frätande lavsyra och samtidigt som de binder upp fukt. För att du ska lyckas bli av med alger och påväxt måste du rengöra taket noggrant med en effektiv rengöringsprodukt. Tänk dessutom på att även om taket ser helt rent ut så kan mikroskopiska rötter och sporer finnas kvar i takpannorna, där de inväntar näring för att kunna växa.

Många använder högtryckstvätt för att rengöra sitt tak, men om du har ett tak med pannor finns det risker med detta. Det höga trycket kan få pannorna att expandera och spricka det kan dessutom luckra upp den impregnerade ytbeläggningen på pannorna . Utöver detta är en högtryckstvätt ingen långsiktig lösning eftersom du inte kommer åt påväxtens rötter. Egentligen luckrar du bara upp ytan och skapar en än gynnsammare miljö för påväxt.

Om du tänker rengöra ditt tak själv är det egentligen inga problem. Kontaktar du en uthyrningsfirma kan du nog hyra det mesta av det du behöver i form at lift eller ställning. Var sedan noggrann när du väljer algrengöring och välj ett medel som effektivt tar bort alger, mögel, smuts och påväxt från den typ av tak som du har. Var också noga med att följa instruktionerna för produkterna som används.

Tycker du att det blir för krångligt att utföra tvätten själv finns det givetvis företag att anlita som arbetar med detta professionellt. Det blir givetvis en lite högre kostnad, men det blir samtidigt mer tryggt och säkert för dig.

Så här mäter du radon

För att ta reda på om du har för höga radonhalter i din bostad är radonmätning det enda sättet att fastställa detta på. Du kan enkelt genomföra en radonmätning på egen hand med hjälp av en radondosa.

Radon mäts i enheten Bq/m3 och det riktvärde som är rekommenderat är att inte överstiga 200 Bq/m3 i inomhusluften. När det gäller arbetsplatser är det enligt Strålskyddslagen krav på att arbetsgivaren känner till radonhalten på arbetsplatsen och vidtar de åtgärder som krävs för att värdena understiger riktvärdet 200 Bq/m3.

Så här mäter du

Det är viktigt att radonmätarna placeras så att mätvärdet blir representativt för radonhalten i bostaden och att mätningarna endast utförs i boendeutrymmen.

  • För hus och lägenheter i ett plan ska det finnas minst två mätpunkter – sovrum och ytterligare ett rum, exempelvis vardagsrummet.
  • För enrumslägenheter räcker det med en mätpunkt. Dock fordras två detektorer i denna mätpunkt.
  • I bostäder med flera våningar ska mätning utföras på varje våning med bostadsutrymme.
  • I flerbostadshus kan ett urval av lägenheter mätas för att få en bild av radonläget i fastigheten. Mätning bör ske i alla lägenheter med markkontakt.

I högre belägna plan bör radonmätning göras i minst en lägenhet per våningsplan. Mätningarna ska täcka minst 20 procent av antalet lägenheter i varje huskropp. Lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt (eller andra utrymmen som går vertikalt genom fastigheten) bör väljas, eftersom markradon kan ta sig upp genom sådana utrymmen.

Hur placeras radonmätare?

Radonmätare ska placeras på sådant sätt att förhållandena runt mätaren i så hög grad som möjligt överensstämmer med förhållandena för de boende, vilket innebär att den inte ska placeras nära golv, tak eller vägg. Med nära avses cirka 25 cm.

Mätaren ska därför inte placeras närmare än 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr eller fönster, värmeelement eller annan värmekälla och inte närmare än 0,5 m från frånluftsdon.

När ska jag mäta radon?

En uppskattning av årsmedelvärdet ska baseras på radonmätning under minst två månader inom samma eldningssäsong.

Perioden 1 oktober till 30 april räknas normalt som eldningssäsong i de södra och mellersta delarna av landet.

Säkerställ vattenkvaliteten genom vattenanalys

Du som har en egen vattenbrunn till din fastighet måste med jämna mellanrum utföra en vattenanalys, för att säkerställa att det vatten du dricker inte innehåller farliga ämnen.

Livsmedelsverket anser att du med egenborrad vattenbrunn ska genomföra vattenanalys minst var tredje år, för att du ska vara på den säkra sidan. Även du med en helt ny brunn ska ta vattenprov efter ca två månaders användning.

Exempel på analyser är:

  • kemisk vattenanalys
  • mäta radonhalten
  • identifiering av tungmetaller
  • mäta uranhalt
  • mikrobiologisk analys

Vattenproverna analyseras av en neutral aktör och finns det sedan behöv av att rena sitt vatten går det att kontakta valfritt företag för arbetet med att sätta vattenfilter.

Använd gallerdurk

Det är man kan se rostfritt galler som en del av golvet eller som inlägg i exempelvis trottoarer. Med så kallad gallerdurk får du effekten att överflödigt vatten och andra vätskor enkelt kan rinna undan. Gallerdurk på golv används alltså med fördel både utomhus och invändigt i exempelvis industrimiljöer.

På arbetsplatser som behöver god avrinning av spill, oljor eller kemikalier används ofta gallerdurk plast eller glasfiber. Om underlaget enbart utsätts för vatten räcker det ofta med gallerdurk i aluminium eller annan rostfri metall. Materialet påverkar priset men det är viktigt att inte välja bort kvaliteten för att spara lite pengar. Gallerdurkens utformning påverkar det ergonomiska och med rätt design får du stabilitet men också en yta som känns bra att röra sig på.

Gallerdurkar kan även fungera som golv för fordon och används ofta i garage. I garage så kan durken även fungera som väggar och ge god luftgenomströmning och ventilering. Gallerdurk finns dessutom som halksäker för att ge gott fäste både för fötter och för däck.