Använd gallerdurk

Det är man kan se rostfritt galler som en del av golvet eller som inlägg i exempelvis trottoarer. Med så kallad gallerdurk får du effekten att överflödigt vatten och andra vätskor enkelt kan rinna undan. Gallerdurk på golv används alltså med fördel både utomhus och invändigt i exempelvis industrimiljöer.

På arbetsplatser som behöver god avrinning av spill, oljor eller kemikalier används ofta gallerdurk plast eller glasfiber. Om underlaget enbart utsätts för vatten räcker det ofta med gallerdurk i aluminium eller annan rostfri metall. Materialet påverkar priset men det är viktigt att inte välja bort kvaliteten för att spara lite pengar. Gallerdurkens utformning påverkar det ergonomiska och med rätt design får du stabilitet men också en yta som känns bra att röra sig på.

Gallerdurkar kan även fungera som golv för fordon och används ofta i garage. I garage så kan durken även fungera som väggar och ge god luftgenomströmning och ventilering. Gallerdurk finns dessutom som halksäker för att ge gott fäste både för fötter och för däck.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *