Fördelar med solel

Alltfler börjar att producera sin egen el genom att placera solceller på taket, fasaden eller på sin mark. Den el som du producerar via dina solceller kallas för solel.

Solel medför en hel del fördelar. Solen är en förnybar energikälla och kommer inte att ta slut inom överskådlig tid. Solelen ger heller inge utsläpp under produktionen. Till skillnad mot exempelvis kol, olja och naturgas avger den alltså inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön. Med egen elproduktion får du mer kontroll över elpriset och du blir då mindre beroende av elprisets svängningar. Om du producerar överskottsel kan du dessutom sälja detta till elbolag och få tillbaka en del pengar för din investering. En annan stor fördel är också att solcellerna i princip är underhållsfria.

Ska vi se på vilka nackdelar det finns handlar det egentligen enbart om produktionen av själva solpanelerna samt transporten av dem. Tillverkningen av dem är ganska energikrävande och under transporten blir de i de flesta fall en del koldioxidutsläpp.