Tvätta tak från mossa och påväxt

Har du upptäckt att du har mer mossa och påväxt på ditt tegeltak jämfört med vad du brukar ha? Milda och fuktiga vintrar gör så att mossa, alger och annan påväxt frodas mer än vanligt. De fortsätter faktiskt att växa ända ner till 0-gradig temperatur.

Ju fuktigare underlag desto mer påväxt och påväxten fäster lättare på grova och porösa ytor som exempelvis tegel- eller betongpannor. Påväxten binder fukt och nöter på materialet och på vintern kan fukten till och med orsaka frostsprängning på taket. För att taket inte ska ta skada är det alltså viktigt att rengöra taket med jämna mellanrum!

Att tvätta tak behöver inte heller vara speciellt krävande och många fastighetsägare kan förlänga takets livslängd genom enkel rengöring av taket, till en inte alltför hög kostnad. Se därför till att ha uppsikt över taket med jämna mellanrum och se till att det inte samlas för mycket löv och barr eller att det börjar växa mossa. Du kommer långt i ditt underhåll genom att sopa bort skräp som samlats på taket för att undvika att det bildas vattensamlingar som kan ge upphov till fukt och läckage.

När det gäller alger, mossa och påväxt ska du vara speciellt noggrann. De nöter på taket genom att utsöndra frätande lavsyra och samtidigt som de binder upp fukt. För att du ska lyckas bli av med alger och påväxt måste du rengöra taket noggrant med en effektiv rengöringsprodukt. Tänk dessutom på att även om taket ser helt rent ut så kan mikroskopiska rötter och sporer finnas kvar i takpannorna, där de inväntar näring för att kunna växa.

Många använder högtryckstvätt för att rengöra sitt tak, men om du har ett tak med pannor finns det risker med detta. Det höga trycket kan få pannorna att expandera och spricka det kan dessutom luckra upp den impregnerade ytbeläggningen på pannorna . Utöver detta är en högtryckstvätt ingen långsiktig lösning eftersom du inte kommer åt påväxtens rötter. Egentligen luckrar du bara upp ytan och skapar en än gynnsammare miljö för påväxt.

Om du tänker rengöra ditt tak själv är det egentligen inga problem. Kontaktar du en uthyrningsfirma kan du nog hyra det mesta av det du behöver i form at lift eller ställning. Var sedan noggrann när du väljer algrengöring och välj ett medel som effektivt tar bort alger, mögel, smuts och påväxt från den typ av tak som du har. Var också noga med att följa instruktionerna för produkterna som används.

Tycker du att det blir för krångligt att utföra tvätten själv finns det givetvis företag att anlita som arbetar med detta professionellt. Det blir givetvis en lite högre kostnad, men det blir samtidigt mer tryggt och säkert för dig.